Bu videoda 9. sınıf Mantık konusunun ilk konusu anlatılıyor…

Mantık 1 videosu içinde anlatılanlar

  1. Önermenin Tanımı
  2. Önerme Çeşitleri
  3. Doğruluk Değeri
  4. Doğruluk Tablosu
  5. Denk Önermeler
  6. Bir Önermenin Değili
9. Sınıf Mantık 1 Videosu